Vooraankondiging Peel & Maas

Gezondheidsaward 2012

Peel en Maas, 3 mei 2012 

InZichtadvies reikt in samenwerking met partners en hoofdsponsor Rabobank op 23 augustus 2012 een award uit voor de gezondste werkgever in de regio Zuid-Oost Nederland. Deze prijs is in het leven geroepen omdat gezondheid in de breedste zin van het woord steeds hoger op de agenda komt te staan bij veel ondernemingen, in relatie tot het realiseren van organisatiedoelstellingen.

Gezondheid is een begrip dat tegenwoordig steeds belangrijker wordt voor ondernemers, de werknemer is tenslotte het menselijk kapitaal van iedere onderneming. Wist u bijvoorbeeld dat er in Nederland jaarlijks 4 miljard(!) wordt misgelopen in het bedrijfsleven als gevolg van psychosociale-arbeidsbelasting? Bijna de helft hiervan gaat op aan langdurig verzuim en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Dit bedrag van vier miljard wordt onderverdeeld in 1.7 miljard voor stressgerelateerde zaken en 2.3 miljard voor alle andere vormen van ongewenst gedrag op de werkvloer.“We willen met het uitgeven van de gezondheidsaward absoluut niet zeggen dat bedrijven in de regio Zuid-Oost Nederland ongezond zijn, maar we willen juist benadrukken wat een gezond bedrijf de ondernemer kan opleveren, aldus Jamara Buytendijk van inZichtadvies”.

InZichtadvies zal samen met de door haar geselecteerde partners en de gemeente Venray onderzoek doen naar de gezondste werkgever van de regio Zuid-Oost Nederland. Deze zal vervolgens in het zonnetje gezet worden middels de gezondheidsaward 2012. Doel hierbij zal zijn het creëren van een situatie waarin zowel de werkgever als de werknemer profijt zal hebben van het gevoerde beleid, met het oog op gezondheid.

De gezondheidsaward zal een beloning zijn voor het bedrijf dat zich het meest bezighoudt met het voeren van een gezond beleid. “Om een zo accuraat mogelijk beeld te krijgen hoe de ondernemer het thema gezondheid inzet, wordt er gekeken naar de volgende vier perspectieven; financieel, intern, klant, ontwikkel” Deze perspectieven worden getoetst middels een quickscan en zal circa 30 vragen bevatten. Middels de officiële website van de gezondheidsaward kunt u een aanvraag doen voor het gebruik van de scan.

Vervolgens zullen er bedrijfsbezoeken plaatsvinden bij een selectief groepje hoogscoorders. Dit proces zal bewaakt worden door een vakkundige jury, die allen één perspectief zullen beoordelen. Hierna zal duidelijk worden welke onderneming het ‘gezondst’ uit de test komt en zal worden bekroond tot gezondste werkgever uit de regio Zuid-Oost Nederland. De winnaar zal op 23 augustus bekend worden gemaakt, waar tevens de mogelijkheid bestaat tot netwerken middels een aansluitende borrel.

Tijdens de uitreiking zullen de genomineerden hun visie op gezondheid presenteren waarna de winnaar van de gezondheidsaward 2012 bekend gemaakt wordt. “Alle genodigden zijn natuurlijk bijzonder geïnteresseerd in het geheim achter deze gezonde manier van beleidsvoering”, legt Jamara uit. We willen gezondheid verder onder de aandacht brengen en denken dat dit perfect kan tijdens de gezondheidsweken van de Floriade.